Weboldal címe
Weboldal alcíme
Példa cím
PŘIROZENÝ PLOT / RYCHLÝ RŮST / LEVNÁ VÝSADBA / ZIMOZELENÁ ODRŮDA TEŽ

HIBRIDSÖVÉNY ® - Zřeknutí se odpovědnosti 

Webstránka https://hibridsoveny.hu jakož i značka HIBRIDSÖVÉNY® (spolu se všemi klamnými formami) jsou vlastnictvím společnosti Green 100 Trade Kft.
Green 100 Trade Kft., Dále jen "Oprávněný" a návštěvník, kupující, zákazník vstupující na webovou stránku, dále jen "Uživatel".
Údaje, dokumenty, informace, obrázky, obrázky, spisy a obrázky zobrazené na webových stránkách držitele práv, jakož i vzhled a design webových stránek jsou chráněna podle ustanovení autorského zákona c. 185 / 205Z.z ve znění 125/206 Z.z .. 215/2018 Z.z, 306/2018 Z.z s účinností od 01.01.2019.
Jakékoliv užití obsahu dostupného na tomto webu podléhá licenci. Držitel práva (Green 100 Trade Kft.) Má potřebná práva na povolení jeho použití.
V souladu s tím mohou být údaje, dokumenty, informace, obrázky, obrazec a grafiky zobrazené na webových stránkách použity, vytištěné, reprodukovány, distribuovány, uloženy a přeneseny v jakékoli podobě na jakékoliv jiné účely než osobní použití pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Green 100 Trade Kft., se zvláštním ohledem na použití na ekonomický zisk.
PODMÍNKY POUŽITÍ - Díla chráněná autorskými právy
Tento obsah může použít následovně.
Používáním webových stránek https://hibridsoveny.hu, jakýmkoli způsobem využíváním děl chráněných autorskými právy na těchto webových stránkách jako uživatel přijímáte následující podmínky používání.
Uživatel webové stránky může bezplatně využít obsah dostupný na této webové stránce k rozšíření svých znalostí.
Pokud uživatel webové stránky použije jakýkoliv obsah webové stránky na jiné, osobní účely, pro účely zisku
Je povinen platit autorské honoráře, brutto 12 700 HUF / den / obsah
(Tj brutto dvanásťtisícsedemsto forintů).
Uživatel je povinné autorské honoráře měsíčně dozadu na číslo účtu
10403428 - 49514956 - 48541012
zaplatit převodem.
Uživatel je povinen upozornit společnost Green 100 Trade Kft. na jakékoli použití obsahu jeho autora, s čím společnost Green 100 Trade Kft. není povinna po seznámení se s podmínkami používání souhlasit.
Společnost Green 100 Trade Kft. může také požadovat od uživatele úhradu autorských honorářů, pokud si nesplní svou oznamovací povinnost. Tato licence nezahrnuje právo na žalobu společnosti Green 100 Trade Kft. (Ať už jde o majetkovou a osobní) právní ochranu. V případě neoprávněného použití může společnost Green 100 Trade Kft. Podniknout právní kroky nebo úřední řízení s cílem prosadit svůj nárok na honorář, zjistit porušení a zakázat neoprávněné použití a vymáhat jakékoliv další nároky na náhradu škody.
Použití názvu značky HIBRIDSÖVÉNY® ve všech formách (malé, velká písmena a jejich smíšení), případně jejich zvýraznění interpunkčními znaménky a závorkami, porušuje práva majitele a vlastníka značky. Jakékoliv použití vyžaduje písemné povolení a je možné pouze v případě obchodní spolupráce s písemným souhlasem k použití.