Weboldal címe
Weboldal alcíme
Példa cím
PŘIROZENÝ PLOT / RYCHLÝ RŮST / LEVNÁ VÝSADBA / ZIMOZELENÁ ODRŮDA TEŽ

HIBRIDSÖVÉNY® - Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) 

Tyto VOP obsahují podmínky používání Hibridsövény (dále jen Webshop) následovně:
Adresa internetového obchodu : zivehzbridniploty.cz
Podrobnosti o provozovateli webového obchodu (dále jen Poskytovatel služby):
Název společnosti: Green 100 Trade Obchodní a servisní společnost s.r.o.
Adresa sídla: 4150 Püspökladány, Táncsics u. 27. 1974/20. hrsz.
Registrační číslo společnosti: 09-09-005401
Daňové číslo: 11556086-2-09
Soud, který vede rejstřík: -
Statistické číslo: -
Číslo bankovního účtu: 10403428 - 49514956 - 48541012 (K & H Bank Zrt. 342 Debrecen / 4024 Debrecen, piace u. 52 .; 01 10 041043)
Zákaznický servis / podrobnosti o obchodu:
Adresa: 4150 Püspökladány, Táncsics u. 27.
Telefon: + 36 (30) 213-2825 (standardní sazba)
E-mail: hibridsoveny@gmail.com
Otevírací hodiny: pondělí - pátek: 08:00 - 16:00
Přijetí všeobecných obchodních podmínek
Pokud chce uživatel během registrace nebo nákupu (v obou případech) využít služeb WebShop, je povinen akceptovat podmínky těchto VOP, co může udělat zaškrtnutím políčka ve formuláři. Po přijetí podmínek VOP dojde mezi Poskytovatelem služby a uživatelem Internetového obchodu k uzavření smlouvy v souladu s těmito VOP.
Pokud uživatel neakceptuje podmínky VOP, nemůže využívat služeb webového obchodu. Nemůžete se registrovat ani odesílat objednávky.
Postup objednávky:
Vyberte službu
Zadání emailové adresy a tel.čísla
sestavení objednávky
Zkontrolování a oprava chyb při zadávání údajů
Zaslání objednávky e-mailem nebo přes telefon
Potvrzení objednávky e-mailem nebo telefonicky
Uzavření kupní smlouvy:
Pokud uživatel pošle objednávku na stránkách Webového obchodu a poskytovatel služby objednávku potvrdí e-mailem, mezi zákazníkem (uživatelem) a poskytovatelem služby je uzavřena kupní smlouva. (Pokud zákazník do 72 hodin nedostane e-mail s potvrzením o příchodu objednávky, je zákazník z nabídky uvolněný, není povinen kupovat objednaný produkt nebo využívat službu.)
Uživatel akceptuje, že takto uzavřena smlouva se považuje za uzavřenou písemně a řídí se slovenskými právem. Na smlouvu se vztahují ustanovení těchto VOP.
Základní vlastnosti produktu: Základní vlastnosti produktu si mohou uživatelé prohlédnout na ukázkových stránkách produktu.
Ceny: Ceny zveřejněny ve webovém obchodě jsou brutto ceny bez DPH, které zahrnují cenu produktů a náklady na doručení domů na přízemí.
Dodání, osobní odběr:
Dodací lhůty naleznete na stránkách s ukázkami produktů.
Dodání výrobků se uskutečňuje poskytovatelem služeb v čase dohodnutém se zákazníkem.
Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost balíku v okamžiku dodání (nebo osobního převzetí). V případě poškozeného obalu musí být chyba zaznamenána na místě.
Způsob platby
Osobně, v hotovosti současně s převzetím zboží (na dobírku)
Bankovní převod (převod předem)
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se smluvní vztahy neupravené těmito VOP příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „ZOS“). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
6. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neupravené v kupní smlouvě a v těchto VOP se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého. Smluvní strany vylučují aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
Zákazník může svoji záruku nebo reklamaci reklamovat osobně u Poskytovatele služby (4150 Püspökladány, Táncsics u. 27.). Zaměstnanec poskytovatele služeb vypracuje zprávu o své námitce, do které zaznamená:
jméno a adresu kupujícího
název a cenu produktu
datum objednání
datum oznámení chyby, - popis chyby,
žádost kupujícího na uplatnění reklamace
způsob řešení námitky.
Pokud se způsob vyrovnání námitky liší od žádosti zákazníka, důvody se uvedou v zápisu. Kopii zápisu poskytne kupující.
2. Písemné oznámení
Zákazník může nahlásit svou záruku nebo reklamaci zasláním dopisu poskytovateli služeb (4150 Püspökladány, Táncsics u. 27.) nebo e-mailem (hibridsoveny@gmail.com) na e-mailovou adresu.
List musí obsahovat:
jméno a adresu kupujícího
název a cenu produktu
datum objednání
datum oznámení chyby
popis chyby, důvod reklamace
žádost kupujícího na uplatnění reklamace