Weboldal címe
Weboldal alcíme
Példa cím
PŘIROZENÝ PLOT / RYCHLÝ RŮST / LEVNÁ VÝSADBA / ZIMOZELENÁ ODRŮDA TEŽ

HIBRIDSÖVÉNY® - Prohlášení o ochraně osobních údajů 

V souvislosti s aktivitami online prodeje společnost Green 100 Trade Kft. Zachází se s nimi pouze s osobními údaji, které jsou nezbytné pro účel zpracování údajů a jsou pro tento účel vhodné. Zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu a po dobu nezbytnou k dosažení účelu.
Provozovatel chrání osobní údaje registrovaných uživatelů spravovaných ve webovém obchodě všemi očekávanými způsoby.
Adresa provozovatele: 4150 Püspökladány, Táncsics u. 27.
Kontaktní údaje správce dat: + 36 (30) 213-2825 / hibridsoveny@gmail.com
Zpracování na základě plnění právní povinnosti, jde zejména o následující právní předpisy - jakož i zákona č. 297/2008 Sb. o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o ochraně před financováním terorismu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Souhlas se správou dat: Uživatel při registraci výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které poskytne dobrovolně.
Zúčastněné strany: registrovaní uživatelé / postupy / zákazníci.
Rozsah zpracovávaných dat: údaje poskytnuté registrovanými uživateli během registrace potřebné ke splnění objednávky:
Jméno
Telefon, mail
Dodací adresa
Fakturační adresa
Účel shromažďování údajů: plnění objednávek a fakturace.
Totožnost potenciálních správců údajů oprávněných na přístup k údajům:
Obchodní a přepravní personál společnosti Greenfire Ltd.
V případě externího dodavatele i jeho jméno a podrobnosti.
Trvání zprávy údajů: osobní údaje uložené elektronicky budou vymazány do 365 dnů od splnění objednávky.
Zákazník může požádat správce údajů
informace o zpracování jejich osobních údajů,
oprava jejich osobních údajů,
vymazání nebo blokování jejich osobních údajů.
Pokud jste již zadali objednávku, k objednávce jsou přiloženy platné údaje v době odeslání. Informace, úpravy nebo vymazání vašich osobních údajů týkajících se objednávky můžete požadovat osobně, telefonicky nebo e-mailem od provozovatele.
Provozovatel poskytne informace ve srozumitelné formě písemně na žádost registrovaného uživatele co nejdříve po podání žádosti, nejpozději však do 10 dnů. Pokud registrovaný uživatel zjistí, že žádost je oprávněná, okamžitě podnikne kroky na opravu nebo vymazání svých osobních údajů.
Európsky rámec:
Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)
Národná legislatíva:
Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.) zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.